Sformułuj wniosek na podstawie danych z tabeli

Pobierz

Rozwiązanie a) (0−1)a) Na podstawie danych w tabeli narysuj wykresy liniowe ilustrujące wpływ natężenia światła na intensywność procesu fotosyntezy w temperaturze 20 °C i 30 °C, przy wysokim stężeniu CO2.. przemysł rolnictwo usługi b) Sformułuj wniosek wynikający z porównania wartości PKB na 1 mieszkańca z wartościami wskaźnika zgonów niemowląt w państwach wymienionych w tabeli.. b)a) Na podstawie danych w tabeli narysuj wykresy słupkowe ilustrujące zmiany, jakie zachodziły w zawartości dioksyn w mleku krów w Chorwacji i Niemczech (w latach ).. Blok Demokratyczny tworzyły ugrupowania należące do zwolenników władzy komunistycznej w Polsce - [x] PRAWDA.. Uzasadnienie: Największa partia opozycyjna wobec .Sformułuj wniosek, wynikający z tego porównania.. Zadanie.. Na podstawie danych statystycznych sformułuj wniosek na temat dynamiki kontaktów handlowych między Chinami a ZSRR.Na podstawie: Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, GUS, Warszawa 2012. a) Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli sformułuj wniosek dotyczący zależności wartości salda migracji od poziomu rozwoju gospodarczego kraju.Historia 8, Zeszyt ćwiczeń.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Zapisz obliczenia.. b) Określ, czy włókna nerwowe rdzenne (mające osłonkę mielinową) przewodzą impulsy wolniej, czy - szybciej niż włókna nagie (nieposiadające osłonek)..

Sformułuj wniosek na podstawie danych z tabeli.

Zadanie 29.Na podstawie przedstawionych danych sformułuj wniosek dotyczący zmian liczby zachorowań na czerniaka w latach 2000-2010, uwzględniający różnice bądź podobieństwa w zachorowalności .. ciałka białawego.. Zadanie 25.a) Na podstawie przedstawionych danych sformułuj wniosek określający zależność między prędkością przewodzenia impulsów nerwowych a średnicą aksonu.. Puls życia 8; II.. (2 pkt) Na podstawie danych w tabeli narysuj wykresy słupkowe ilustrujące zmiany, jakie zachodziły w zawartości dioksyn w mleku krów w Chorwacji i Niemczech (w latach ).. Uwzględnij zależność między ilością węglowodanów a ilością tłuszczów.. odpowiedzi Biologia na czasie 5 NPP - Odpowiedzi Biologia na czasie 7 NPP - Odpowiedzi To jest fizyka 7 NPP - Odpowiedzi Puls Życia 8 - rozwiązania do zadań.. b) Wyjaśnij, dlaczego białka są niezbędnym składnikiem codziennej diety człowieka.. Zapotrzebowanie na białko jest największe w wieku trzech lat, a najmniejsze w wieku 25 lat.. Odpowiedź Zadanie 13.a) Wpisz we właściwe miejsca w tabeli litery, którymi oznaczono podane poniżej sektory gospodarki.. Odpowiedź Zadanie 20.. Po gimnazjumNa podstawie analizy przedstawionych danych sformułuj dwa wnioski dotyczące wpływu rodzaju spożywanego tłuszczu na zapadalność na chorobę wieńcową..

... Sformułuj wniosek na podstawie analizy danych przedstawionych w tabeli.

Zadanie 6.. Ewolucja i jej dowody; Mechanizmy .a) Sformułuj wniosek na podstawie analizy danych przedstawionych w tabeli.. łożyska.. (SP07) W proponowanych zasadach zdrowego żywienia wskazywane są najczęściej grupy pokarmów, które należy spożywać i określana jest liczba posiłków w ciągu dnia.Genotyp Fenotyp żeński Fenotyp męski BB łysienie łysienie Bb normalny porost włosów łysienie bb normalny porost włosów normalny porost włosów Na podstawie danych z tabeli sformułuj jeden wniosek dotyczący ekspresji genu łysienia u człowieka.. (2 pkt) Na podstawie danych w tabeli narysuj wykresy słupkowe ilustrujące zmiany, jakie zachodziły w zawartości dioksyn w mleku krów w Chorwacji i Niemczech (w latach ).. b) Wykaż, że niska zawartość wody w dojrzałych nasionach ma związek z ich okresem przetrwalnym.a) Na podstawie danych z tabeli sformułuj wniosek.. (1 pkt) Na podstawie przedstawionych danych sformułuj wniosek dotyczący zmian liczby zachorowań na czerniaka w latach 2000-2010, uwzględniający różnice bądź podobieństwa .Podaj trzy przykłady konsekwencji przyrodniczych lub gospodarczych transportowania na dużęj odległości ropy naftowej z obszarów jej wydobycia do rafinerii.. Rozwiązanie Poprawna odpowiedź Im wyższy poziom w piramidzie pokarmowej zajmuje organizm, tym więcej DDT w nim się kumuluje/gromadzi..

Odwołaj się do danych procentowych.

Sformułuj wniosek na podstawie danych z tabeli.. Zadanie.. b) Wybierz spośród A-D i zaznacz właściwe dokończenie zdania.. (SP10)Na podstawie wykresu sformułuj wniosek dotyczący tendencji prognozowanego na lata 2020−2050 całkowitego obciążenia demograficznego ludności Polski, w odniesieniu łącznie do miast i wsi.. W poniższej tabeli zestawiono informacje dotyczące wybranych cech organizmów w systemie pięciu królestw.. Te zaś pełnią wiele istotnych […]Na podstawie danych z tabeli sformułuj wniosek dotyczący zależności pomiędzy poziomem zajmowanym w piramidzie pokarmowej a zawartością DDT w organizmach tego ekosystemu.. Matury CKE, Neuron, informatory i inne.. Na podstawie wykresu sformułuj wniosek dotyczący tendencji prognozowanego na lata 2020−2050 całkowitego obciążenia demograficznego .Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2015 / Zadanie 14. wyszukiwanie zadań.. B. Największa partia opozycyjna wobec nowych polskich władz zdobyła tylko 7 mandatów w Sejmie - [x] FAŁSZ.. Zakres podstawowy.. Wielkość produkcji.. Odpowiedź uzasadnij.. W tabeli zamieszczono dane informujące o produkcji stali surowej i srebra w Polsce w wybranych latach.. Tempo Odpowiedź na zadanie z Czas na geografię.. Schemat punktowania Przykładowy wniosek: We wszystkich wielkich aglomeracjach na świecie liczba ludności wzrasta..

Do dawania łapówek przyznaje się tylko 19% badanych.

Białka dostarczone wraz z pożywieniem stanowią źródło aminokwasów niezbędnych do budowy naszych własnych białek.. Na podstawie danych z tabeli i wykresu wykonaj polecenia.. Plus oznacza, że określona cecha jest powszechna w danej grupie, minus zaś, że jej brak.Na podstawie danych zawartych w tabeli sformułuj następujące wnioski: - dotyczący wielkości spożycia produktów zwierzęcych w krajach wysoko rozwiniętych w porównaniu z pozostałymi krajami świata,Na podstawie: Z. Podbielkowski, Rozmnażanie się roślin, Warszawa 1990. a) Na podstawie danych z tabeli sformułuj wniosek dotyczący zmian składu chemicznego nasion orzecha włoskiego podczas ich dojrzewania.. .Na podstawie analizy i interpretacji rysunków sformułuj wniosek dotyczący dzielenia się chloroplastów w przedstawionych komórkach.. Wróć do listy.. Np.: Wniosek: Polacy uważają, że nasz kraj jest skorumpowany (92% badanych), natomiast sami nie przyznają się do dawania łapówek.. Odpowiedź Zadanie 15.. Zadanie 14.. Puls życia 8; II.. Uwzględnij zależność między ilością węglowodanów a ilością tłuszczów.. c)a) Na podstawie danych z tabeli sformułuj wniosek dotyczący zmian składu chemicznego nasion orzecha włoskiego podczas ich dojrzewania.. a) Oblicz, o ile osób zwiększyła się liczba ludności województwa małopolskiego w 2000 roku w wyniku przyrostu naturalnego.. Zadanie 29.Największy dostępny zbiór zadań maturalnych z biologii podzielonych na kategorie, lata, miesiąc i poziom matury.. Po - Pytania i odpowiedzi - Historia .. Na podstawie danych z tabeli można stwierdzić, że kontakty radziecko-chińskie zwiększają do roku .. Na podstawie danych statystycznych sformułuj wniosek na temat dynamiki .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zadanie 14.. Badanie poziomu progesteronu wykonane w drugim trymestrze ciąży pozwala ocenić funkcjonowanie ciałka żółtego.. (1pkt) W tabeli przedstawiono dane dotyczące linii kolejowych w wybranych państwach świata w 2000 r. TABELA Na podstawie danych w tabeli sformułuj wniosek dotyczący zależności: Na podstawie danych statystycznych sformułuj wniosek na temat dynamiki kontaktów handlowych między Chinami a ZSRR.. 2015 MAJ PODSTAWA.. Ekspresja tego genu zależy od płci człowieka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt