Wankomycyna charakterystyka leku

Pobierz

Czas leczenia: w badaniach klinicznych prowadzonych u pacjentów z GIST produkt Glivec był podawany aż do wystąpienia progresji choroby.. Działa bakteriobójczo wobec gronkowców (w tym MRSA), paciorkowców alfa- i beta-hemolizujących, paciorkowców grupy D, beztlenowych .SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda fiolka zawiera 1 g meropenemu (Meropenemum) w postaci meropenemu trójwodnego.. Drogi powstawania oporności na wankomycynę.. Stosowana jest w medycynie od lat 50. ubiegłego wieku, zwłaszcza w leczeniu poważnych zakażeń wywołanych przez bakterie Gram-dodatnie, które wykazują oporność na inne antybiotyki.3.. Wprowadzona do lecznictwa w 1958 r. przez firmę farmaceutyczną Eli Lilly .. Wrażliwe na ten lek są przede wszystkim Gram-dodatnie bakterie tlenowe i beztlenowe, z wyjątkiem Bacteroides.. Lek zawierający substancję czynną - wankomycynę, będącą antybiotykiem glikopeptydowym, wytwarzaną przez bakterie Nocardia orientalis.. Antybiotyk glikopeptydowy o działaniu bakteriobójczym, aktywny wobec tlenowych ziarenkowców Gram-dodatnich oraz C. difficile, C. jeikeium.. Sprawdź, w których aptekach kupisz.Jak stosować ten lek?. Ma on postać proszku do sporządzania roztworu przeznaczonego do podawania dożylnego.. Substancje pomocnicze: Każda fiolka 1 g zawiera 208 mg węglanu sodu w ilości odpowiadającej około 4,0 mEq sodu (około 90 mg)..

Możliwe ...Polecane leki i suplementy na: wankomycyna Edicin.

i Clostridium spp.Wankomycyna należy do grupy leków zwanych antybiotykami glikopeptydowymi.. Wykazuje działanie bakteriobójcze poprzez hamowanie biosyntezy ściany komórkowej bakterii.. "Podaj nazwę leku a powiem Ci do której grupy refundacyjnej należy… Oczywiście zgodnie z nową listą refundacyjną.". Oznaczenie przydatne w monitorowaniu terapii wankomycyną w celu utrzymania zakresu terapeutycznego oraz w diagnostyce przedawkowania.. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na etykiecie recepty i poproś swojego lekarza lub farmaceutę o .Jeżeli stosowane są błony typu high flux, to okres półtrwania wankomycyny ulega skróceniu zalecane jest monitorowanie stężenia leku w surowicy, maks. stężenie nie powinno przekraczać 40 mg/l (peak), a stężenie przed kolejnym podaniem 5-10 mg/l (trough).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Należy stosować odpowiednie uzupełnianie .. Wankomycyna w kapsułkach podawanych doustnie jest nieskuteczna w innych typach zakażeń.. PenicylinyDane dotyczące zwiększenia dawki leku z 400 mg do 600 mg lub 800 mg u pacjentów, u których wystąpiła progresja choroby w czasie stosowania mniejszej dawki, są ograniczone (patrz punkt 5.1).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu do wstrzykiwań i infuzji zawiera 40 mg gentamycyny (Gentamicinum) w postaci siarczanu..

Postępuj zgodnie ze wskazówkami na etykiecie recepty i poproś lekarza lub farmaceutę o ...wankomycyna w dawce 250 mg 4 razy na dob ę).

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Edicin, 500 mg Każda fiolka zawiera 500 mg (500 000 j.m.). Brak opinii.. Rozwój zjawiska oporności na wankomycynę.. Stosowanie dożylne Przed podaniem dożylnym, lek Vancomycin Hospira w postaci proszku jest rozpuszczany i rozcieńczany przez lekarza i podawany jest w powolnej infuzji do żyły.Wankomycyna jest antybiotykiem bakteriobójczym, o wąskim zakresie działania.. Wankomycyna występuje w postaci kapsułki do przyjmowania doustnego.. W miarę możliwości należy przerwać stosowanie leku przeciwbakteryjnego podejrzewanego o spowodowanie CDI.. Te leki są stosowane do leczenia zakażeń wywoływanych przez bakterie.. U pacjentów z niewydolno ści ą w ątroby mo Ŝe wyst ąpi ć tymczasowe zwi ększenie aktywno ści aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej oraz Ŝółtaczka cholestatyczna.. Sprawdź też, w której aptece kupisz i w jakiej cenie.Wankomycyna należy do antybiotyków glikopeptydowych.. Podczas stosowania leku przez kobietę w trakcie laktacji należy rozważyć przerwanie karmienia piersią.Jak stosować ten lek?. Aby pomóc Ci pamiętać o przyjmowaniu wankomycyny, przyjmuj ją codziennie o tej samej porze.. Pamiętaj - jesteś obecnie w indeksie leków wyłącznie refundowanych..

Dodatkowo wankomycyna wpływa na przepuszczalność błon komórkowych bakterii i syntezę RNA.Leczenie zakażeń wywołanych przez Clostridium difficile.

Zwykle przyjmuje się 3-4 razy dziennie przez 7-10 dni.. Rzadko wykształca się po leczeniu oporność wtórna bakterii.Wankomycyna jest przeznaczony do leczenia układowego zapalenia etiologii zakaźnej: posocznica, zapalenie otrzewnej, zapalenie zaotrzewnowego ropnia, ropień płuca i śródpiersia, zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego, ostre zapalenie wsierdzia, zapalenie szpiku i ropne zapalenie stawów, zapalenie płuc, zapalenie opłucnej, zapalenie jelit.Wankomycyna to substancja czynna w leku (antybiotyku) o nazwie Vancomycin Mylan.. Stosowana jest w ciężkich zakażeniach bakteriami Gram-dodatnimi opornymi na inne leki oraz w przypadkach nadwrażliwości na penicylinę i cefalosporyny.. Aby pomóc Ci pamiętać o przyjmowaniu wankomycyny, zażywaj ją codziennie o tej samej porze.. Leki stosowane w zwalczaniu zakażeń szczepami opornymi na wankomycynę.. Fenotypy szczepów opornych na wankomycynę.. Leki hamuj ące perystaltyk ę jelit s ą przeciwwskazane.. Zwykle przyjmuje się 3-4 razy dziennie przez 7-10 dni.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: parahydroksybenzoesan metylu,lekiem należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego tego leku w celu zdobycia informacji dotyczących możliwych interakcji, w szczególności dotyczących możliwości wydłużenia odstępu QT..

Możliwe jest leczenie skojarzone produktem leczniczym AMANTIX i innymi lekami przeciwparkinsonowskimi.• Glikopeptydy (wankomycyna, teikoplanina, dalbawacyna, ... cząsteczkę leku -acetylotransferazy, kinazy) 5.

[ potrzebny przypis ]CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 61 .Wankomycyna jest antybiotykiem glikopeptydowym wytwarzanym przez bakterie Nocardia orientalis, działającym na wiele bakterii Gram-dodatnich, w tym na Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, paciorkowce alfai beta-hemolizujące, paciorkowce grupy D, Corynebacterium spp.. Stosowany jest w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie Gram-dodatnie wrażliwe na wankomycynę.Wankomycyna - organiczny związek chemiczny, antybiotyk glikopeptydowy o działaniu bakteriobójczym.. Jeśli nie możesz tu znaleźć preparatu, którego szukasz przejdź do pełnego indeksu leków.Wankomycyna, ilościowo w surowicy.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gentamycin Krka, 40 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji 2.. Leczenie zakażeń enterokokami i antybiotykooporność.. Charakterystyka molekularna fenotypów szczepów opornych na .12 produktów z Wankomycyna (vancomycin).. Dawkę leku należy rozpuścić w odpowiedniej ilości wody (0,5 g w 10 ml wody); z otrzymanego roztworu należy pobierać własciwe dawki pojedyncze i w niewielkim rozcienczeniu podawać choremu do wypicia lub przez zgłębnik nosowo-żołądkowy; smak roztworu można poprawić, dodając do niego niewielką ilość środka .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, I ULOTKA DLA PACJENTA .. Mechanizm działania polega na blokowaniu biosyntezy ściany komórkowej.. Rozwijanie alternatywnych dróg przemiany materii, które omijają .. Charakterystyka poszczególnych grup antybiotyków i chemioterapeutyków..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt