Przykładowa teczka nauczyciela

Pobierz

Przyporządkowanie konkretnych działań.. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.. Plan rozwoju zawodowego.. I.Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.. W czasie trwania stażu pracowałam w gimnazjum, które zostało wygaszone 31.08.2019.About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators .a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela na zajmowanym stanowisku, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.. Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.PRZYKŁADY: - Ukończone formy doskonalenia zawodowego lub nowe kwalifikacje (ale tylko takie, które poszerzą zakres działań szkoły, np. prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych czy nowego przedmiotu - Organizacja i przygotowanie wystaw - Prowadzenie działań zmierzających do poprawy "bazy" szkoły - Organizowanie konkursów przedmiotowychZa swoje jedno z największych osiągnięć w pracy zawodowej-jako nauczyciel mianowany matematyki-uważam to, że po latach, gdy przychodzą do mnie absolwenci w "odwiedziny" ( i nie koniecznie są to wychowankowie) oprócz miłej rozmowy, radości z ich małych-dużych sukcesów dziękują mi nie tyle za wiedzę, którą im przekazywałam ale za rady, za to, że mogli na mnie liczyć, za mądrość życiową, za obiektywizm i łatwiejszy start w "dorosłe" życie.Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego obejmują:1..

Teczka nauczyciela kontraktowego - odbyty staż.

3) W jaki sposób indywidualizuję pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (mówiłam o pracy z dziewczynką autystyczną).. II.Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.Przykłady ćwiczeń budujących pozytywną samoocenę uczniów i wzmacniających poczucie ich własnej wartości Rozpoznanie środowiska rodzinnego ucznia Metody diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia Praca z uczniem - budowanie pozytywnej samooceny Indywidualna praca z dzieckiem doświadczającym rozwodu rodziców Praca z uczniem, który kłamie1) Proszę opowiedzieć o działalności szkolnego koła krwiodawców którym się opiekuję.. Układanie programu wlasnego.Artykuł aktualny w stosunku do staży na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczętych przed 1 września 2018 r. oraz postępowań kwalifikacyjnych wszczętych przez nauczycieli mianowanych, którzy zakończyli staż przed 1 września 2018 r. Pytanie: Jakie dokumenty powinny się znaleźć w teczce dyrektora szkoły ubiegającego się o .. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych .Dokumentowanie pracy..

zobacz: przykładowa prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.

Teczka nauczyciela stażysty to zestaw dokumentów, jakie należy przedłożyć dyrektorowi szkoły.. Dwa ostatnie dokumenty przygotowują dla nauczycieli dyrektorzy szkół.. Przykładowe sprawozdanie z planu rozwoju.. Edukacja domowa.schemat czynności prowadzących do nadania stopnia nauczyciela kontraktowego 2022. pobierz: Sprawozdanie i rozmowa kwalifikacyjna stażysty, 20212. pobierz: przykładowy wniosek 2022 o powołanie kmisji kwalifikacyjnej.. Dokumentacja, którą po zakończeniu stażu należy przedstawić komisji uzyskała potoczne miano "teczki".. 2) Jakie prowadzę działania wpływające na promocję szkoły.. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) Kształcenie i wychowanie uczniów z orzeczeniem.. Dokumentacja awansującego dyrektora szkoły.. Dokumenty umieszczone w tej teczce to: plan rozwoju zawodowego nauczyciela zatwierdzony przez dyrektora szkoły,Teczka nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2012 do 31.05.2015 r. OPIS I ANALIZA DOROBKU ZAWODOWEGO Doskonalenie warsztatu pracy jest niezwykle ważne w zawodzie nauczyciela, który mając do czynienia z nowym pokoleniem, musi dostosowywać formy i metody przekazywania wiedzy do wymogów czasu i technologii.TECZKA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO..

DziękujęAkt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela stażysty.

Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanych przez niego stanowiskach w okresie odbywania stażu.. Starcza Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego Zofia Stolarczyk.. Tymczasem powinno się raczej mówić o wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego/ egzaminacyjnego skierowanym do właściwego organu, wraz z wymaganą dokumentacją.Porady dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Decyzja o ustaleniu wymiaru stażu zawodowego.. SPIS TREŚCI.. Teczka zawiera : Program pracy z uczniem zdolnym Karta wycieczki KontraktSpis treści do teczki na nauczyciela mianowanego wraz z załącznikami.. §7 ust.. Brak promocji do następnej klasy, nieklasyfikowanie, wydłużenie nauki.. Przykłady - jak pisać.. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Służy także do ewentualnej korekty przyjętego kierunku pracy i zaangażowania w nią.. Kształcenie i wychowanie.. 1 rozporządzenia Pytanie dotyczy czasu, kiedy .Teczka nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2012 do 31.05.2015 r. Edyta Tarczyńska.. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja, której przewodniczy dyrektor szkoły sprawdzi, czy ubiegający się o awans nauczyciel spełnia wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego.zaświadczenie o wymiarze zatrudnienia oraz stanowisku zajmowanym przez nauczyciela w czasie odbywania stażu..

Łowicz Autoprezentacja na nauczyciela mianowanego Agnieszka Liszczyk.

Nauczyciel mianowany, który zakończył staż po 31 sierpnia 2019 r., do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego załącza: 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczonych przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; 2. zaświadczenie .docplayer.plPRZYKŁADOWA PROPOZYCJA DOKUMENTACJI W TECZCE § 8 ust.2 pkt 4 (OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ) a) Nauczyciel musi być autorem lub współautorem programu.. Po spełnieniu wymagań formalnych, nauczyciel bierze udział w postępowaniu kwalifikacyjnym .. Rozmowę miałam na początku lipca 2019r.Więcej w kategorii Teczka nauczyciela wspomagającego » .. Przykładowa opinia wychowawcy o uczniu dla kuratora (ograniczenie władzy rodzicielskiej, nadzór kuratora) Na wniosek sądu lub innych instytucji wspomagających rodzinę, szkoła musi przygotować i przekazać opinię o uczniu.. Program powinien zawierać szczegółowe cele, materiał nauczania, procedury osiągania celów, opis złożonych osiągnięć ucznia i propozycje metod oceny.7) kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczoną przez dyrektora szkoły/przedszkola za zgodność z oryginałem.. Swój staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam w 2015 roku, został on przedłużony do 04.10.2019 ze względu na urlop macierzyński i rodzicielski.. 1, pkt 1.. Schemat opisu i analizy przypadków.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Przykładowe pytania zadwane nauczycielom.. HarkabuzJestem nauczycielem mianowanym i obecnie pracuję w szkole ponadpodstawowej.. Podstrona 3 - Omówienie układu teczki - część B.Chciałabym teraz Państwu zaprezentować mój dorobek zawodowy, odnosząc się do wymagań, umiejętności jakie powinien posiąść każdy nauczyciel kontraktowy, starający o stopień nauczyciela mianowanego, o których to jest mowa w rozporządzeniu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Nauczyciel, mając stały wgląd w teczkę, jest w stanie wskazać uczniowi, jak uwypuklić pozytywne strony jego pracy i pomóc przezwyciężyć słabości.Opis Przykładowa teczka pracy wychowawcy zawierająca poszczególne dokumenty i wzory do wykorzystania w codziennej pracy.. W dobie e-dzienników praca wychowawcy klas I-III jest ułatwiona jednak pewne dokumenty lub pomoce w dalszym ciągu są potrzebne w wersji papierowej.. 1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły/przedszkola za zgodność z oryginałem;Kto: nauczyciel Przedmiot: Inne Lokalizacja: lubelskie.. Post autor: Andrzej Sprycha » 2020-06-21, 17:14 .. zobacz: Tytuły aktów prawnych (przykładowych)Awans zawodowy nauczycieli - dokumenty dla komisji.. 1.Teczka jest więc skumulowanym zapisem postępu, odzwierciedla tok myślenia jej autora.. Kozienice Autoprezentacja na nauczyciela mianowanego przed komisją Grażyna Kurek..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt