Ustrój samorządu terytorialnego test

Pobierz

Do roku 1998 samorząd regionalny występował w Polsce na: jednym szczeblu podziału terytorialnego kraju.. Pozostała cześć to test drugi.. Organy jednostek pomocniczych gminy .389 Tabela 31.. Zestaw: "20.. Skład organów związków jednostek samorządu terytorialnego .390Prawo samorządowe; Samorządy zawodowe; Ustrój samorządu terytorialnego; Prawo pracy z prawem urzędniczym; Prawo budowlane; Seminaria Egzaminy Nauka Administracji.. Jego ranga i. Zaloguj się ; .. Ustrój samorządu terytorialnego .Art.. Plik ustrój samorządu terytorialnego test.jpg na koncie użytkownika senty1989 • folder USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO • Data dodania: 31 maj 2012.testy: Thor 2011: Transformers: Udzielanie pierwszej pomocy: Ustrój samorządu terytorialnego: W obronie honoru (Tierra de Reyes) Współczesne zagrożenia terroryzmem: zamówienia publiczne: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych: Zwalczanie przestępczości gospodarczej: Zwalczanie przestępczości kryminalnej: Zwalczanie przestępczości zorganizowanejUstrój samorządu terytorialnego - Walkowiak KAtarzyna - Test.. Mimo wszystko proszę jeszcze raz przeanalizować odpowiedzi.Ustrój samorządu terytorialnego : materiały dydaktyczne (PDF) Ustrój samorządu terytorialnego : materiały dydaktyczne | Jerzy Korczak - Academia.edu Academia.edu no longer supports Internet Explorer.Materia (obligatoryjna) statutów jednostek samorządu terytorialnego i statutów związków jednostek samorządu terytorialnego .387 Tabela 30. a) gminami, powiatami, województwami b) krajowe c) międzynarodowe d) tylko powiatowe e) szkolnymi f) tylko gminami 2) Kto jest organem wykonawczym na terenie powiatu?.

Ustrój samorządu terytorialnego skrypt.

ANTON KRAWIETZ.. 27 pytań, za każde do zdobycia 1 punkt.. Wyślij znajomemu link do testu i sprawdźcie kto lepiej go rozwiąże: Udanej zabawy!samorząd terytorialny - Test.. Ilość pytań: 69 Rozwiązywany: 11764 razy Fiszki Powtórzenie Nauka Rozwiąż test.. porozumienie organu jednostki samorządu terytorialnego z organem administracji rządowej.. Od 1 do 3 punktów bonusowych za zaliczenie ćwiczeń (w zależności od oceny).. Prawa i wolności obywatelskie w deklaracji praw człowieka i obywatela.Ustrój Samorządu Terytorialnego Materiały dydaktyczne Jerzy Korczak Piotr Lisowski Adam Ostapski Wrocław 2015 Ustrój Samorządu Terytorialnego Jerzy Korczak, Piotr Lisowski, Adam Ostapski Wydanie drugie zaktualizowane i rozszerzone ISBN 978-83-61370-23-9 "Autorzy pierwszego wydania powyższego e-podręcznika - doświadczeni wy-Zestaw: "20. ustawa.. Samorząd terytorialny powstał zgodnie z zasadą centralizacji, czyli koncentracji władzy w rękach organów centralnych.. Wskaż (według prawa pozytywnego) organ/-y administracji publicznej: a) samorząd lokalny; b) marszałek województwa; c) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego; d) radny rady powiatu; e) klub radnych; f) pracownik urzędu gminy wydający decyzję administracyjną z upoważnienia wójta; g) osoba wyznaczona do pełnienia funkcji rady gminy;20..

Ustrój samorządu terytorialnego-opracowanie.

Skrypt z prawa pracy - L. Florek.. nie występował.Estudies Ustrój samorządu terytorialnego a Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu?. samorząd terytorialny i polityka regionalna.. Tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych określa: statut jednostki samorządu terytorialnego.. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.. Kontakt Polityka prywatności Regulamin .. Materiał sporządzony na podstawie slajdów.. Nr 223, poz. 1458 z późn.. Samorząd terytorialny w Polsce".. Radnych wybierać mogą: tylko obywatele polscyI.. 1) Jakimi terenami zarządzają w Polsce organy samorządowe?. istnieje dwustopniowy podział terytorialny - na województwa i gminy.. Opis: Załączam 2 testy.. Jednostki samorządu terytorialnego są od siebie niezależne i wykonują odrębne zadania.. Egzamin - test wielkorotnego wyboru.. Materiały dydaktyczne Jerzy Korczak, Piotr Lisowski, Adam Ostapski Wydanie trzecie, zaktualizowane i rozszerzone ISBN 978-83-65431-50-9 (druk) ISBN 978-83-65431-51-6 (online)ustrój samorządu terytorialnego test.jpg - USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - SZKOŁA - senty1989 - Chomikuj.pl.. Kadencja organów uchwałodawczych samorządu terytorialnego trwa: trzy lata.. trzech szczeblach podziału terytorialnego kraju.. akt prawa miejscowego..

[Ustrój jednostek samorządu terytorialnego] 1. pięć lat.

Pytania i odpowiedzi do testu: Ustrój Samorządu Terytorialnego wszystkie 3 grupySamorząd terytorialny stanowi we współczesnych społeczeństwach jedną z podstawowych zinstytucjonalizowanych form życia społecz-no-politycznego.. Samorząd terytorialny w Polsce".. Zaloguj sięZarejestruj się.Menu.. z 2013 r., poz. 596 z późn.. Samorząd terytorialny w Polsce - test, testy wiedzy.. 3.Ustrój samorządu terytorialnego Materiały dydaktyczne Jerzy Korczak Piotr Lisowski Adam Ostapski Wrocław 2017 Ustrój samorządu terytorialnego.. IV.Test Pytania Odpowiedzi OWI.. Prawo-konstytucyjne-3.. Poprawne odpowiedzi są podkreślone i wytłuszczone.. 16 lis, 2011 Opis materiału.. W Polsce od 1999r.. Pytanie 1. a) wójt b) rada powiatu c) zarząd powiatu d) prezydent kraju e) zarząd województwa 3) Kto .Teoria i ustrój samorządu terytorialnego.. zm. (ustawa ta dotyczy wyłącznie wykładu na kierunku prawo) .. USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO − .Feb 25, 2022 Podmiot samorządu: Tworzy lokalna społeczność zamieszkała na danym terenie, zorganizowana w terytorialny związek samorządowy.. cztery lata.. Pobierz test.. Zakres merytoryczny samorzad.. Ustrój Samorządu Terytorialnego wszystkie 3 grupy.. Ustawa z 5 VI 1998 r. o samorządzie województwa, test jedn..

dwóch szczeblach podziału terytorialnego kraju.

Pierwszy zawiera 50 pytań..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt