Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Pobierz

Zespół orzekający wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim.Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. Zobacz inne Pomoce "Program zajęć rewalidacyjnych" został opracowany dla uczennicy klasy V a i realizowany będzie na zajęciach rewalidacyjnych w ramach dwóch godziny tygodniowo.. Analizy funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer .Przedstawiony program zajęć rewalidacyjnych będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb, z równoczesnym uwzględnieniem postępów czynionych przez ucznia.. Dasz radę!. Ubieranie się.. Program zawiera cele, treści nauczania, a także działania edukacyjne zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych efektów.Apr 25, 2022metody: słowne, poglądowe, ćwiczenia praktyczne, terapia zabawą, techniki relaksacyjne, elementy kinezjologii edukacyjnej dennisona, sylabowe, 18 struktur wyrazowych , wertykalna (pionowe rozpisywanie i odczytywanie wyrazów), proleksja (metoda obera) - metoda zdań łańcuchowych - poprawne wyodrębnianie zdań z tekstu zapisanego bez znaków …Program zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy klasy I SP z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Cele: 1.. Budowanie własnej tożsamości.. to karty pracy do zajęć rewalidacyjnych stworzone przez nauczycielkę dla uczniów..

Karty pracy do zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - od 26,30 zł, porównanie cen w 1 sklepach.

Doskonalenie poprawnego czytania i pisania.. KARTY PRACY DO ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM.. o potrzebie kształcenia specjalnego.. 3.- kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji i logicznego myślenia - wytworzenie pozytywnych relacji opartych na szacunku, zaufaniu i wsparciu DZIAŁANIA REWALIDACYJNE 1.Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, wzrokowo - ruchową i spostrzegawczość.. Upośledzenie umysłowe jest dość szerokim terminem i wiąże się z różnymi zaburzeniami rozwojowymi.Karty pracy do zajęć rewalidacyjntych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Dla uczniów szkół ponadpodstawowych - Małgorzata Leduchowska już za 26,90zł i wysyłką od 0zł .. Dasz radę!. Plan zajęć rewalidacyjnych został opracowany dla ucznia klasy V SP z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Cele i sposoby oddziaływań rewalidacyjnych opracowano na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.Sep 7, 2021Podstawą opracowania tego programu zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy II były zalecenia zawarte w orzeczeniu wydanym przez PPP.. Ewelina została poddana badaniom w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.. • układanie figur według wzoru i z pamięci • składanie pociętych obrazków • układanie puzzliProgram zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji INDYWIDUALNY PROGRAM REWALIDACJIII etap edukacji Diagnoza: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim Cele ogólne:- stymulowanie rozwoju poznawczego..

to karty pracy do zajęć rewalidacyjnych stworzone przez nauczycielkę dla uczniów.

Usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych (spostrzegania wzrokowego, analizy i syntezy wzrokowej, spostrzegania słuchowego, sprawności grafomotorycznej.. Nauczyciel ma prawo wyboru, w tym zawężania lub poszerzania ich zakresu.. Cele szczegółowe przykładowe: - usprawnianie koncentracji uwagi;Zestaw materiałów ćwiczeniowych - kart pracy został opracowany przez specjalistów, w tym nauczycieli z doświadczeniem w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.. "Nauka i ćwiczenia - moje życie w radość zmienia".. Jedzenie.. 5.Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, kl. I gimnazjum na cykl trzyletni Na podstawie orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną uczeń kl. I otrzymał zalecenie kształcenia specjalnego oraz uczęszczania na zajęcia rewalidacji indywidualnej.. Potrzeby fizjologiczne.Apr 25, 2022Danuta Turłaj • IPET dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - przedszkole • 7 Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze: Podczas bieżącej pracy nauczyciela oraz zajęć rewalidacyjnych z terapeutą pedagogicznym należy kształtować czynności samoobsługowe i nawyki higieniczne.DASZ RADĘ!.

Wspomaganie rozwoju i zainteresowań ucznia.

Rozwijanie umiejętności poznawczych, potrzebnych do należytej orientacji w otoczeniu.. Nauczyciel może swobodnie wybierać te elementy, które w jego ocenie będą najdogodniejsze dla jego uczniów.Podtytuł: w szkole podstawowej masowej lub szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; ISBN: 9788371343230; EAN: 9788371343230; Wymiary: 16.5x23.5x0.5 cmJun 13, 2022Pomoc dydaktyczna Dasz radę!. Autorka, Małgorzata Leduchowska .Scenariusz każdej lekcji z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim powinien opierać się na konkretnych celach, metodach, środkach, formach, zadaniach i zasadach.. Opracowała: Jolanta Radomska WSTĘP Celem nauczania i wychowania jest przygotowanie młodego pokolenia do życia społecznego, zawodowego i kulturalnego.CELE PRACY REWALIDACYJNEJ 1.. Cele ogólne: - wychowanie - stymulowanie rozwoju poznawczego.. Korygowanie, usprawniane i kompensowanie zaburzonych funkcji.. Ćwiczenia umieszczone w prezentowanym przez mnie programie są przykładowymi ćwiczeniami usprawniającymi poszczególne funkcje i mogą być zamieniane .1 day agoPracując z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim musimy znać jego możliwości w zakresie: Rozwoju procesów poznawczych (uwaga, pamięć, mowa, spostrzeganie, myślenie, motoryka) Rozwoju emocjonalnego (emocje, motywacje, dojrzałość społeczna)Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Treści nauczania mają charakter otwarty..

Opracowany program rewalidacji indywidualnej- wzór- powstał na podstawie zaleceńProgram zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy I Arkadiusza S. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Program został opracowany na podstawie : Zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej określonych w orzeczeniu ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt