Uzupełnij każde zdania z luką tak aby zachować sens zdania wyjściowego

Pobierz

Nie zmieniaj formy .. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Uwaga: nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. Question from @Kucyk235 - Gimnazjum - Język angielskiStrona 9 z 17 Zadanie 9.. W każdą lukę można wpisać maksymalnie pięć wyrazów, wliczając wyraz już podany.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.. (2,5 pkt) Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (2.1.-2.5.).. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. POMOCYY.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. 2.W zdaniach (1-5) wybierz słowo,które poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach.Zaznacz poprawną odpowiedź.Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego.. Wymagana jest pełna poprawność .Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Uzupełnij każde zdanie z lukami tak, aby zachować sens zdania wyjściowego.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna..

).Uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego.

(4 pkt) Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.-9.4.. W każdą lukę można wpisać od 2 do 4 wyrazów .Uzupełnij każde zdanie z luką tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów.Matura z języka angielskiego 2013 Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych zadanie 2 Zadanie 2.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (2.1-2.5).. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już .3 Wykorzystując wyrazy podane na końcu, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego 1-4.. Uwaga!. Jason bought…, Pomogłeś studenci uzyskać odpowiedź mu potrzebne.2.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania Pomożecie z angielskim?.

Uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.-9.4.).

W każdą lukę można wpisać maksymalnie pięć wyrazów, wliczając wyraz już podany.Matura z języka angielskiego 2017 Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych zadanie 9 Zadanie 9.. Znajomość środków językowych Wykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (1.-4.).. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Wykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność .Zobacz 2 odpowiedzi na pytanie: Uzupełnij każde zdanie z luką tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Wykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego.Uzupełnij zdania.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką , tak aby zachować sens zdania wyjściowego.. Uwaga!. 2019-03-03 23:44:56; Uzupełnij luki: 2011-12-08 17:31:37; Uzupełnij jednym wyrazem: 2016 .Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.-9.4.)..

Uzupełnij drugie zdanie w każdej parze tak aby zachować sens zdania wyjściowego : 1.

Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. a) A lawyer will sign the document.Rozwiń podane zdania, wykorzystując wyrazy określające z nawiasów 2009-01-29 15:46:34; Wykorzystując podane wyrazy, uzupełnij kazde zdanie tak aby zachować znaczenie zdania wyjsciowego wkazdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech elementów 2012-04-10 15:22:46; Uzupełnij każde zdanie, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego .1.Wykorzystując podane wyrazy ,uzupełnij każde zdanie z luką,tak aby zachować sens zdania wyjściowego .. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. 2014-01-09 15:53:49 Wykorzystując podane wyrazy, uzupełnij każde zdanie z luką tak aby zachować sens zdania wyjściowego 2017-09-06 16:50:17Uzupełnij każde zdanie z luką tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Wpisz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. 4 dla ambitnych Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego.. Wykorzystaj podany wyraz, nie zmieniając jego formy.. Wykorzystaj podany wyraz, nie zmieniając jego formy.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.poprawne zdania.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. Wpisz w każdą lukę wyrażenie niemieckie, którego polskie tłumaczenie podano w nawiasie..

W każdą lukę możesz wpisać jeden …Uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego.

Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.-9.4.).. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.Uzupełnij każde zdanie z luką tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna .Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego.. Uwaga!. Wykorzystaj podany wyraz, nie zmieniając jego formy.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.. Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.-9.4.).. Question from @Iz4b3ll4 - Język angielskiWykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego.. W każdą lukę można wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając wyraz już podany..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt