Scenariusz zajęć figury geometryczne

Pobierz

Oddział przedszkolny w szkole .. Co prawda już w zeszłym zaczęliśmy poznawać podstawowe kształty, ale z racji tego, że część dzieci w dalszym ciągu ma problem z nazywaniem kwadrata, trójkąta i prostokąta, w tym roku przyjęłam sobie za cel utrwalenie znajomości tych figur.Dzieci: poznają lekturę, różnicę między słowami "bajeczna" i "bajkowa", znaki drogowe, poznają sposób podziału prostokątnej kartki na 12 trójkątów, utrwalają nazwy figur geometrycznych, odnajdują figury geometryczne w świecie realnym i wyobrażonym, doskonalą umiejętność dodawania w pamięci, wysłuchują głoskę "y" w różnych pozycjach, samodzielnie czytają wiersz, przekształcają poznany wiersz, doskonalą świadomość językową, układają zadania .Konspekt zajęć w grupie "0"A .. w grupie dzieci 3, 4-ro i 5-cio letnich .. Zadaniem dziecka jest przyjrzeć się planszy, wybrać spośród dostępnych figur te, które znajdują się na planszy, i ułożyć z nich własny obrazek.. Cel/cele zajęć: - rozwijanie twórczego i logicznego myślenia, - rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych,Zajęcia multimedialne (24) Przedszkolankowo SMS Premium (3) PRZEDSZKOLANKOWY świat BAZGROŁKÓW (15) Przedszkolne dekoracje (60) PRZYGODY CZASOLUDKA (2) Publikacje (126) Artykuły referaty (10) Prezentacje multimedialne (1) Programy, projekty, innowacje (2) Scenariusze przedstawień teatralnych (5) Scenariusze uroczystości (13) Scenariusze ..

- Jakie znamy figury geometryczne?

Matematyka jest ciekawa - scenariusz zajęć otwartych dla 5 i 6-latków.. Faza realizacyjna 1.. 2.zapoznanie z zagadkami, wierszykami i piosenkami o figurach geometrycznych, kształcenie umiejętności rozróżniania i nazywania poznanych figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności posługiwania się figurami w zabawie: układanie pajacyka, rysowanie na ciemnym tle posypanym solą bałwanka, układanie ze sznurka figur, rysowanie ołówkiem szlaczka z figur - powtarzanie rytmu,Scenariusz zajęć do programu kształcenia "Myślę -działam-idę w świat" Autor: Danuta Szymczak Klasa I Edukacja: matematyczna ,polonistyczna, artystyczna Temat lekcji: W świecie figur geometrycznych.. 1.Przebieg zajęć: Powitanie przy utworze A. Chartanowicz "Dzień dobry" Zabawa ruchowa "Znajdź swoją figurę" Każde dziecko dostaję zawieszkę z określoną figurą geometryczną (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).W sali również rozmieszczone są figury geometryczne.Scenariusz zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu trudności matematycznych.. Uwzględniono w nim następujące cele szczegółowe - dziecko: poprawnie nazywa figury geometryczne;Ćwiczenia: Wyodrębnianie klocków według kształtu.. Przykładowe zadania dla dziecka: wyodrębnianie samych kół, wyodrębnianie samych kwadratów, wyodrębnianie samych prostokątów..

scenariusz zajęć otwartych dla rodziców.

- kostka z figurami.. Cel/cele zajęć: - kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych,Scenariusz zajęć z zakresu kształtowania pojęć matematycznych-,,Jaki to klocek?. Wysłuchuje wszystkich odpowiedzi.Bajkowe figury geometryczne - scenariusz zajęć matematycznych.. Temat: "Geometryczny pajacyk" - utrwalenie znajomości figur geometrycznych.. Nauczycielka zadaje pytanie "Czym różnią się figury w między sobą?". Cele operacyjne - Dziecko:Figury geometryczne płaskie i przestrzenne - scenariusze zajęć.. Cele zajęć: uczeń: potrafi rozpoznać i nazwa figury geometryczne - trójkąt, koło, kwadrat, prostokąt, potrafi odnaleźć poznane figury geometryczne w otaczającej go rzeczywistości, rozwija wyobraźnię i logiczne myślenie, doskonali koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową poprzez zabawę.Scenariusz zajęć do programu kształcenia "Myślę- działam- idę w świat" Autor: Małgorzata Urbańska Klasa III Edukacja: matematyczna, przyrodnicza, plastyczna, Temat lekcji: Obliczamy obwody figur..

Konspekt zajęć sportowych pt. "Figury geometryczne".

Krótka charakterystyka dzieci: Piotr - chłopiec z autyzmem.koperty z zagadkami, figury na oknach, instrumenty muzyczne: trójkąt, bębenek, pianinko elektryczne, koperty z figurami geometrycznymi, utwór muzyczny "W krainie figur geometrycznych", strój Pitagorasa, list od Pitagorasa, wiersz M. Platy "Pajacyk" Przebieg zajęć.. GRUPA: 5-6 - latkiOPRACOWANIE I PROWADZENIE: Angelika SperlingTEMAT KOMPLEKSOWY: "Tydzień z bajką"TEMAT ZAJĘCIA: "Bajkowe figury geometryczne".. Rozmowa na temat bajki- wyodrębnienie kształtów występujących w bajce -podobała się .". W świecie figur geometrycznych" Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców .. Grupa wiekowa: 5- 6 latki Temat: W krainie figur geometrycznych.. Cel: zapoznanie z pojęciem linii i bryły oraz ich możliwościami konstrukcyjnymi w procesie tworzenia; - na dywanie zgromadzono pudełka tekturowe - rozmowa na temat ich wielkości, kształtu, pojemności; składanie i rozkładanie pudełek przez dzieci; - zabawa ,, Czarodziejski worek'' - .Każde dziecko otrzymuje planszę, na której narysowano ciąg figur geometrycznych.. Dzieci otrzymują polecenie opróżnienia kopert i określenia, co jest w środku.. Kontury figur geometrycznych, wyrazy do odczytania ( trójkąt, kwadrat itp.; oraz początek zdania do ćwiczenia werbalnego Trójkąt, prostokąt, koło, kwadrat jest jak…) 1.Zabawa integracyjna-Witam wszystkich tych….Na tej lekcji będziemy rysować odcinki i proste..

- dostrzega cechy wspólne i różniące figury geometryczne.

Środki dydaktyczne : figury geometryczne, kartoniki z cyframi od 1do 3, 12 obrazków - po 4 obrazki na każda .Zabawa ruchowa " Jaka to figura" Na środku Sali znajdują się rozsypane figury geometryczne.. Cele ogólne: - rozróżnianie figur geometrycznych - kształtowanie pojęcia liczby - nabywanie umiejętności aktywnej pracy zespołowej - kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej - przyzwyczajanie do opieki nad dziećmi wymagającymi pomocy Dzieci w rytm muzyki poruszają się po sali.. Przed przystąpieniem do pracy, każde dziecko opowiada, ile figur wylosowało, jakiego kształtu oraz koloru.Figury geometryczne , Klasa 5 , Matematyka z kluczem , Matematyka , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.pl Zaloguj się Załóż konto MenuScenariusz zajęć pozalekcyjnych prowadzonych metodą Montessori dla klasy I (praca z materiałem sensorycznym) Temat: ,,Super figury" Temat do dziennika: Rozwijanie zdolności klasyfikowania figur geometrycznych według cech.. Połóż przed dzieckiem koła, trójkąty i prostokąty (płaskie, wycięte z papieru) figury w różnych kolorach i rozmiarach.. Cele ogólne: - utrwalanie znajomości figur geometrycznych - aktywizowanie myślenia oraz rozwijanie pomysłowości.. W krainie figur: scenariusz zajęcia matematycznego w grupie 4 latków.Figury geometryczne.. Temat zajęć: Rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: prostokąta, kwadratu, trójkąta i koła.. CELE OGÓLNE:• Zapoznanie z nazwą i cechami prostokąta.Scenariusz sytuacji edukacyjnej w grupie integracyjnej dzieci 5- letnich.. Na tropie sylab i figur geometrycznych.. Burza mózgów na temat geometrii (3 min) • Uczniowie próbują odpowiedzieć na pytania: - Czym zajmuje się geometria?. wielkości, kształtu i koloru, zapoznanie dzieci ze sposobami definiowania, czyli słownego określania przedmiotu przez wymienienie jego ważnych cech z wykorzystaniem metody E. Gruszczyk - KolczyńskiejScenariusz zajęć dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim przygotowany przez Sylwię Pawluczyk - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół we Władysławowie.. Cele ogólne: - utrwalenie znajomości kształtów i nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt.. - praca indywidualna, zbiorowa.. Cele ogólne: Kształtowanie umiejętności liczenia ; Zapoznanie z zagadkami, wierszami i piosenkami o figurach geometrycznych; Utrwalenie znajomości poznanych figur geometrycznych; Rozwijanie wyobraźni przestrzennejScenariusz zajęcia w grupie 6-latków: "W świecie figur geometrycznych - figurolandia".. 2.rozpoczęłam wprowadzanie moich "Jeżyków" w świat figur geometrycznych.. Cele operacyjne: Dziecko: - posługuje się nazwami figur geometrycznych - rozpoznaje kształty figur geometrycznychW królestwie figur geometrycznych - scenariusz zajęć kształtujących kompetencje matematyczne 1.Czytanie bajki D. Wawiłow "Posłuchajcie bajki nowej, prostokątnej i kwadratowej", "Trójkątna Karolina", "Kołowata.. Figury wokół nas - scenariusz zajęć matematycznych dla dzieci 3-letnich.. Schematyczne przedstawienie ćwiczeń ze scenariusza zajęć: Scenariuszu zajęć w formie tekstowej: Scenariuszu zajęć w formie tekstowej:PRZEBIEG ZAJĘĆ: Zabawa integracyjna "Iskierka" Każde dziecko otrzymuje kopertę z zestawem figur geometrycznych różnych kolorów i wielkości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt