Synonim słowa opracowanie

Pobierz

Co to znaczy OPRACOWANIE: dzieło, dysertacja, monografia, rozprawa.Synonimy do słowa: niniejsze opracowanie.. Synonim opracowanie Słowa i wyrażenia podobne do słowa opracowanie.. Znaleziono 9 wyrazów bliskoznacznych do słowa opracowanie.. ZOBACZ SERWIS .. o•pracowanie; -ań.. Przykład: Przed prezentacją pewnego tekstu literackiego skorzystałam z jego opracowania.. dzieło, esej, monografia, praca, studium, wypracowanie, obróbka, ujęcie.. Poniżej zostały umieszczone linki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane ze słowem opracowanie: » Deklinacja przymiotnika opracowanie.. .Synonimy do "opracowanie": bryk, esej, efekt, notka, praca, szkic, tekst, skrót, utwór, wersja, wyrób, analiza, dodatek, dzieło, kreacja, notatka, referat, studium, traktat, wytwór, artykuł, elaborat, felieton, manifest, recenzja, redakcja, rozprawa, książka, reportaż, rozprawka, dysertacja, informacja, literatura, monografia, opowieść, przyczynek, .Słowo omówienie posiada 133 synonimy w słowniku synonimów.. Studium zawierało ciekawą interpretację krytycznoliteracką, której fragmenty wykorzystałam potem podczas mojego wykładu.Wyszukaj >> Synonim z o >>; opracowanie; Synonimy do słowa: opracowanie.. opracowanie «rozprawa, praca poświęcona jakiemuś zagadnieniu lub czyjejś działalności».Synonim Opracowanie i inne słowa, które mają to samo znaczenie..

Słownik synonimów do słowa opracować.

Poznaj jak inaczej można określić słowo opracowanie.. o•pracować -cuję, -cują.. Słownik wyrazów bliskoznacznych do słowa opracowanie.. Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: OPRACOWANIE NAUKOWE.. Czy dasz nam szansę, abyśmy mogli dalej tworzyć źródło Twojej sprawdzonej, darmowej wiedzy, z której właśnie chcesz skorzystać?. Jako sformułowanie zastępcze, mówiące o czymś pośrednio.Elaborat dotyczy pisemnych opracowań.. Szybko przeczytaj wszystkie synonimy 6 i znajdź najlepsze słowo za darmoSynonimy słowa wypracowanie: opracowanie, przygotowanie, wyrobienie, utwór, ćwiczenie, biegłość, bagaż doświadczeń, autopsja, wytwór, wykład, twór opracowanie, empiria, traktat, tekst, szkic, studium, streszczenie, sprawozdanie, rozprawka,opracowanie.. Serwis jest całkowicie darmowy i ma na celu wyszukiwanie słów o podobnych układach brzmieniowych w zakończeniach wyrazów czyli rymów..

synonim.pl.

.Najczęściej spotykane synonimy opracowania to: przygotowanie, rozprawa, wypociny, rozprawka, wytwór, szkic, omówienie, wymyślenie, pozycja, esej, sporządzenie, stworzenie, monografia, wykoncypowanie, książka, elukubracja, zrobienie, utwór, praca, studium, publikacja, elaborat, traktat, tekst, praca pisemna, zaprojektowanie, dysertacja, referat, zrealizowanie, dzieło, .. .Synonim opracowanie.. Lista słów i wyrażeń podobna do słowa opracowanie: opracowanie naukowe.. Przykładowe wyrazy bliskoznaczne słowa analiza to między innymi: szkic, pomiar, raport, wyniki, badanie.Drogi Użytkowniku AdBlocka, wiemy, jak cenny jest Twój czas - zajmiemy Ci tylko chwilę.. Autor elaboratu zwykle tworzy go bez inwencji i szablonowo.. W naszym słowniku wyrazów bliskoznacznych języka polskiego dla słowa opracować..

omówienie synonim.

Synonimy słowa opracowany: sporządzony, skończony, gotowy, zrobiony, wykończony, uszykowany, stworzony, przyszykowany, przygotowany, wymyślony, wynaleziony, wypełniony, wyszukany, odkryty, zakonserwowany, obrobiony, ułożony, sprokurowany, spreparowany,opracowanie - definicja, synonimy, przykłady użycia.. Słowo "opracować" w słownikach zewnętrznych.. W tym przypadku śmiało możemy uznać prawdziwość powiedzenia, że nie liczy się ilość, ale jakość.Oczywiście obie te rzeczy są ważne, należy jednak znaleźć złoty .Słowo "opracowanie" w słownikach zewnętrznych.. praca, referat, studium, omówienie, dysertacja, traktat, rozprawka, rozprawa, szkic,Synonim opracować Słowa i wyrażenia podobne do słowa opracować.. Istnieje 107 Synonimy do opracowanieSynonimy dla słowa opracowanie, jak nazwać inaczej opracowanie?. W naszym słowniku wyrazów bliskoznacznych języka polskiego dla.. opracowanie.. Synonimy słowa omówienie: komentarz, rozprawa, wyjaśnienie, opracowanie, monografia, szkic, studium, rozprawka, referat, objaśnienie, praca, traktat, tekst, wypowiedź, esej, streszczenie, glosa, elaborat, dzieło, dysertacja, rozmowa, adnotacja,Słowo opracowany posiada 40 synonimów w słowniku synonimów.. 8 literowe: poniższe; 2 literowe: toSynonimy do wyrażenia OPRACOWANIE NAUKOWE..

» Opisy do krzyżówki hasła opracowanie.

Aby wy­szu­kać no­we wy­ra­zy bli­sko­zna­czne użyj wy­szu­ki­war­ki "SZU­KAJ NO­WYCH SY­NO­NI­MÓW" po­ni­żej tej listy.Synonim to: omówienie, peryfraza, wyrażenie omowne, recenzja, aluzja, dyplomatyczność, eufemizm, nazwa kamuflująca, oględność, stonowanie, unik słowny, wyrażenie maskujące, wyrażenie łagodzące, zastępczy środek językowy, złagodzenie.Witamy w internetowym słowniku rymów rymy.eu.. Wielki słownik ortograficzny PWN.. Słownik języka polskiego PWN.. Lista słów i wyrażeń podobna do słowa opracować: opracować do końca,.. » Synonimy do opracowanie.Zobacz 59 synonimów do słowa analiza w naszym słowniku.. » Odmiana przez przypadki rzeczownika opracowanie.. Synonimy, czyli inaczej wyrazy bliskoznaczne do słowa opracowanie.opracowanie «rozprawa, praca poświęcona jakiemuś zagadnieniu lub czyjejś działalności» Słownik języka polskiego pod red..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt