Na podstawie wybranych scen scharakteryzuj młodego ramzesa

Pobierz

Od herosa do pantoflarza przedstaw obraz mężczyzny na podstawie wybranych dzieł literatury polskiej .na wybranych utworach literackich.. Scharakteryzuj sytuację pokolenia Kolumbów na podstawie utworów Krzysztofa Kamila aczyńskiego, Tadeusza Gajcego i Tadeusza orowskiego.. Scharakteryzuj zjawisko "literatury kobiecej" na przykładzie analizy twórczości wybranych autorek.. Na podstawie analizy wybranych dzieł scharakteryzuj obraz mieszczaństwa w literaturze polskiej i obcej.. Ramzes 13 jako faraon był władcą Egiptu.. Oleńka ukrywa go przed pościgiem, ale potem wypędza.. 85.Scharakteryzuj postać rotmistrza Jana Dobrowolskiego.. Jest typowym romantycznym bohaterem w stylu młodego Wertera, bohatera utworu Goethego.. Wybrać jeden z tematów i napisać PS.. 60.Scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska (na wybranych przykładach).. Liczył sobie sto lat.. Kompani Kmicica giną w bijatyce z Butrymami.. Akcja książki toczy się w 11 wieku p.n.e. w okresie panowania dwudziestej dynastii Faraonów.. Rotmistrz Dobrowolski był Polakiem - zdrajcą, służącym w carskiej armii.. Scharakteryzuj Wertera, bohatera Cierpień młodego Wertera J. W. Goethego jako bohatera romantycznego.. Zachwycenie światem i lęk przed światem w literaturze polskiej.. Filmy.. 10.Scharakteryzuj je na podstawie wybranych utworów literatury romantycznej i pozytywistycznej..

Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

poleca 83% 995 głosów.. Przedstaw problem ludzkiego cierpienia na podstawie wybranych tekstów literatury antycznej.. Biały człowiek może być równie samotny jak czarny.. Historia jako temat i jako pretekst w polskiej epice XIX i XX wieku.. Dokonaj analizy wybranych utworów, uwzględniając literaturę romantyczną i pozytywistyczną.. K - KORESPONDENCJA SZTUK.. Różne wizerunki kobiet.. Człowiek w poszukiwaniu innych światów.. "Świat nigdy nie znalazł dobrej definicji dla słowa wolność…" (Abraham Lincoln).Omów sposoby jej funkcjonowania na przykładzie wybranych utworów literackich.. Opieraj ąc si ę na wybranych utworach literackich, przedstaw, jak zmieniał si ę wizerunek kobiety od staro żytno ści po barok.. Główny bohater jest czwartym synem Faraona Egiptu, .Charakterystyka porównawcza Ramzesa i Horusa bohaterów "Z legend dawnego Egiptu" Bolesława Prusa.. Zwierzęta w literaturze.. Na podstawie wybranych utworów przedstaw, jak w literaturze zmienia si ę ideał rycerza.. Potop można nazwać .Przykładowe miejsca w Małopolsce, które odznaczają się cennymi walorami przyrodniczymi: 1.. Horus był wnukiem Ramzesa.. Zwróć uwagę na jej symboliczne znaczenie.. Marcin KozeraNa podstawie wybranych dzieł literackich i malarskich scharakteryzuj i porównaj wizje świata i techniki artystyczne: impresjonistyczną, ekspresjonistyczną..

Dojrzewanie młodego bohatera jako temat literacki.

Samotność jest problemem wielu ludzi, niezależnie od ich wieku, płci czy pozycji społecznej.. Określ rolę tego fragmentu w powieści.. Przedstaw na wybranych przykładach, jak polscy twórcy wyrażali te uczucia.. Starski usiadł po lewej stronie panny Izabeli i zaczął z nią rozmawiać w połowie po polsku, w połowie po .51.Literackie i filmowe wizje przyszłości.. Omów problem, interpretując wybrane utwory z romantyzmu i dwudziestolecia międzywojennego.. Z drugiej jednak strony patrzenie z dystansu pozwala nam na dostrzeganie nie tylko różnic, ale i kierunków, w […]8.. Miłością Horusa była Berenika, która była więziona w klasztorze.Na podstawie przytoczonego fragmentu "Lalki" Bolesława Prusa scharakteryzuj, jak zostało ukazane tam rozstanie; przedstaw emocje i uczucia bohaterów sceny.. Ocenie będą podlegać: a. Określ i oceń zjawisko na wybranych przykładach literackich.. Językowe środki wzmacniania ekspresji wypowiedzi.. Mowa ezopowa w literaturze rozwijającej się w warunkach cenzury.. Analizując wybrane utwory, zbadaj, w jakiej funkcji postacie zwierząt występują w literaturze.. Trzecia część "Dziadów" powstała wiosną 1832 roku, czyli bezpośrednio po klęsce powstania listopadowego..

Przedstaw temat na przykładzie wybranych tekstów.

Treść.. 2.Scharakteryzuj poglądy Nosa jako typowego dekadenta i stosunek do niego innych bohaterów na podstawie sceny II aktu III "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego to najdoskonalsze dzieło obrazujące obyczaje i poglądy społeczeństwa na przełomie XIX i XX wieku.Konspekt wypowiedzi : I.WSTĘP > Ludzie z biegiem czasu się zmieniają , ich poglądy ulegają przeobrażeniu.. Zwróć uwagę na jego stosunek do Polaków (dokładnie prześledź scenę z filmu dotyczącą powieszenia młodego powstańca Symchy).. Na podstawie wybranych dzieł literackich, malarskich i filmowych scharakteryzuj wykreowaną rzeczywistość i ukaż jej funkcję.. Polemiki, spory, prowokacje .Samotność to stan wyobcowania, spowodowany brakiem ludzi bliskich oraz jakiejkolwiek możliwości porozumienia się z innymi ludźmi.. Miał trzydzieści lat.. Przedstaw literackie obrazy małżeństwa na podstawie twórczości pisarzy epoki renesansu, romantyzmu i pozytywizmu.. Romantyzm - zagadnienia.. Samotność ludzie obierają w podobny sposób, cierpiąc mniej lub bardziej.Na podstawie konkretnych przykładów zdecyduj, który z rodzajów literackich najlepiej przemawia do młodego odbiorcy.. Mimo odrzucenia przez ukochaną, nie przestaje żywić do niej głębokich uczuć.Przedstaw, jaki wpływ na postawę młodego Baryki miała opowieść ojca o szklanych domach..

4.Na podstawie "Granicy" Z. Nałkowskiej scharakteryzuj i oceń postawę Zenona Ziembiewicza.

Pokaż więcej.Martyrologia narodu polskiego na podstawie sceny 1 "III cz. Dziadów" i całości dramatu.. Czasy się zmieniają, a wraz z nimi mentalność człowieka.> Ogólne mówienie o epokach literackich zawsze niesie ze sobą niebezpieczeństwo myślenia stereotypami.. Omów funkcję konwencji onirycznej w literaturze na przestrzeni wieków.. Galeria literackich portretów polskich inteligentów XIX i XX wieku.66.. Jego matką była Zefora.. Język prasy, radia i telewizji oraz jego wpływ na współczesne słownictwo.. Treść.. Ten mści się najeżdżając ich wieś - Wołmontowicze.. Aktywność na lekcji b.32.. Bolesław Prus, Lalka (fragment) Pociąg ruszył.. Scharakteryzuj zagadnienie posługuj ąc si ęSzczególna uwaga będzie zwracana na kształcenie sprawności językowej ucznia.. Motyw przest ępstwa i jego odkupienia.. Scharakteryzuj różne portrety kobiet w literaturze polskiej XIX, XX i/lub XXI wieku.. 53.Różne postawy człowieka wobec światów wirtualnych.. Przeanalizuj wybrane utwory.. Charakterystyka Ramzesa XIII na podstawie utworu pt. "Faraon" Bolesława Prusa.. 52.Scharakteryzuj wizję świata przyszłości przedstawioną w twórczości Stanisława Lema i w filmowych adaptacjach utworów tego autora.. Wykaż ewolucję bohatera romantycznego na wybranych przykładach literackich.82.. Andrzej Kmicic jest jedną z najbarwniejszych postaci Trylogii, znajduje się zawsze w centrum wydarzeń, jego postawa ewoluuje.. Uważa się, że miał to być m.in. hołd złożony młodym wojownikom o wolność.. Ramzes XIII to jedna z głównych postaci książki Bolesława Prusa pt. "Faraon".. Miłość i samotność w prozie Haruki Murakamiego.. Młodość jako czynnik determinujący stosunek człowieka do świata.. Utwór ukazuje dwoistość narodu polskiego.Na podstawie "Kordiana" (scena na górze Mont Blanc) J.Słowackiego scharakteryzuj postać tytułową jako bohatera romantycznego Cechy bohatera romantycznego; wojownik o wolność, skłócony ze światem, rozdarty wewnętrznie, samotny, nieszczęśliwie zakochany (prowadząca do samobójstwa), idealizuje miłość, zbuntowany wewnętrznie, indywidualista.Scharakteryzuj króla Edypa na podstawie przytoczonych fragmentów tragedii Sofoklesa oraz króla Makbeta, wykorzystując swoją znajomość dramatu Williama Szekspira i porównaj dwóch monarchów.. Omów problem na podstawie wybranychCierpi z powodu niezrozumienia przez otoczenie, wyobcowania i nieszczęśliwej miłości.. Odwołując się do utworów Zbigniewa Herberta, przedstaw różne postawy człowieka wobec wartości moralnych i wyjaśnij, na czym według poety polega heroizm moralny.57.. Filmy.. Od Juliusza Verne'a do Stanisława Lema - analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję powieści science-fiction.. Zaprezentuj wpływ dramaturgii Wiliama Szekspira na polski dramat romantyczny.. Scharakteryzuj je na podstawie zebranego materiału językowego.. Martyrologia narodu polskiego.. Tatry - jest to jedyny łańcuch górski.. Odkrywanie tajemnic ludzkiej psychiki w literaturze i sztuce okresu schyłku XIX i początkuOmów obraz miłości w Cierpieniach młodego Wertera J. W. Goethego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt