Problemy pielęgnacyjne pacjenta paliatywnego

Pobierz

Zakres informacji w aspekcie psychicznym niezbêdny pielêgniarce do prawid³owego procesu pielêgno-wania winien zawieraæ zbiór danych dotycz¹cych: - podstawowych mo¿liwoœci umys³owych pacjenta, - orientacji co do w³asnej osoby i najbli¿szego otoczenia,Title: Microsoft Word - 2_2019 iNNOWACJE Author: MaÅ gorzata KamiÅ ska Created Date: 7/31/2019 12:35:14 PM4.. Kielce 2018.. Pacjent ma usunięte prawe najądrze z powodu jego zapalenia.. Cel opieki: załagodzenie skutków wystąpienia zmian troficznych oraz wyeliminowanie ich źródłaProblem pacjenta 3.Ryzyko działań niepożądanych wynikających ze stosowanej farmakoterapii [2,8].. Zadania piel ęgniarki w leczeniu chorego.. Problem pielęgnacyjny: Wystąpienie zmian troficznych na skórze wokół drenu.. OdczuwałProcesy Pielęgnacyjne • Pielęgniarstwo • pliki użytkownika Rbd19 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • REHABILITACJA I PELĘGNOWANIE PACJENTÓW Z SM.pdf, Problemy pielęgnacyjne w opiece nad chorym z całodobowym żywieniem pozajelitowym.pdfcjentom, u których stwierdza się trudności z wkłuciem (żyły są kruche, zmienione zapalnie, pękające) [7, 9].. Ryzyko efektu ubocznego leku [] [9].. 2.zabezpiecz ręcznikiem bieliznę osobi- stą i pościelową przed zamoczeniem.. Problemy pielęgnacyjne: Uporczywy kaszel bez odksztuszania wydzieliny.,Niewydolność pacjenta w zakresie samoobsługi z powodu niedowładu lewostronnego oraz przykurczu kończyny górnej lewej.,Trudność w utrzymaniu higieny osobistej.,Możliwość wystąpienia powikłań takich jak: odleżyny, przykurcze, zaniki mięśniowe; powikłania zatorowo - zakrzepowe,Możliwość wystąpienia powikłań ze strony układu oddechowego ( zapalenie płuc),Możliwość wystąpienia odparzeń w .6..

... pielęgnacyjne,rehabilitacyjne,terapeutyczne.

Wymagał pomocy w czynnościach dnia co-dziennego, miał trudności z żuciem i połykaniem pokar-mów oraz skarżył się na zmniejszony apetyt.. Samborski W. Reumatoidalne zapalenie stawów.. Żywienie a choroba nowotworowa.. C.04.8 Rak krtani (nowotwór złośliwy - zmiana przekraczająca granice dna jamy ustnej).. Opiekun takich pacjentów musi być przygotowany na: codzienną wymianę wkładek lub pieluch dla dorosłych, zmianę pozycji, klepanie, pasaż, pielęgnację odleżyn.zasady postępowania pacjent jest w stanie wykonać pewne czynności samodzielnie: 1.załóż rękawiczki jednorazowe.. proces pielęgnowania zapalenie jelit.. proces pielegnowania.. plan pielegnacji.. Nawilżanie powietrza.. MedPharm, Wrocław2011, 231-240.. Spuszczenie powietrza z mankietu i ponowne jego wypełnienie na zlecenie lekarza.. Gdy bliski choruje.proces pielęgnowania oit.. są: przewlekała nefropatia w obrębie niewydolności nerek, miażdżyca uogólniona naczyń mózgowych, zmiana zwyrodnieniowa kręgosłupa.. Miał trudności w mówieniu, jednak rozumiał wypowia-dane zdania.. charakterystyka chorego w hospicjum.. proces pielęgnowania hospicjum.. Po leczeniu operacyjnym w 2007 roku (hemilaryngectomi) a następnie całkowitym usunięciu krtani z powodu wznowy (Ca .plan dzia łania: u łożenie pacjentki w pozycji zmniejszaj ą- cej napięcie rany pooperacyjnej (j.w.), obserwacja cha- rakteru i natężenia dolegliwości bólowych (użycie skali vas), zastosowanie środków przeciwbólowych według zlecenia lekarskiego, obserwacja i reagowanie na ob- jawy werbalne i pozawerbalne odczuwania bólu (j.w.), wykonywanie …Osoba nieuleczalnie chora objęta opieką paliatywną może liczyć na: Pomoc lekarską dostosowaną do potrzeb oraz przewidzianą 7 dni w tygodniu przez całą dobę, Przeprowadzanie zabiegów i leczenia paliatywnego, których zadaniem jest zmniejszenie bólu i innych dolegliwości w celu ułatwienia funkcjonowania, np. w paliatywnej opiece .Zapytaj pacjenta o poziom bólu, jaki uważa za odpowiedni do osiągnięcia stanu komfortu i odpowiedniego funkcjonowania..

Pielęgnacja pacjenta w chorobie nowotworowej.

proces pielęgnacyjny pediatria dziecko z zapaleniem płuc.. Toaleta jamy ustnej.. Poproś pacjenta, aby opisał wcześniejsze doświadczenia związane z bólem i efektywność metod użytych do jego zwalczania, obaw, efektów ubocznych.. Największą grupę pacjentów paliatywnych stanowią chorzy onkologiczni- z rozpoznaną i leczoną chorobą nowotworową, często w fazie przerzutów.Pacjent może zostać objęty opieką i leczeniem paliatywnym, jeżeli cierpi na zaawansowaną chorobę nowotworową lub inne schorzenie przewlekłe, któremu towarzyszą takie objawy jak: ból, duszność, uporczywe wymioty, nudności, zaparcia, odleżyny oraz trudne do wyleczenia rany, a także obrzęk limfatyczny.Aspiracja treści pokarmowej może być wynikiem: zbyt szybkiego podania pokarmu (metoda strzykawkowa), podania jednorazowo zbyt dużej ilości pokarmu, nieprawidłowej pozycji pacjenta podczas karmienia (pozycja leżąca), podrażnienia z różnych przyczyn nerwu błędnego bądź zwiększenia ciśnienia w jamie brzusznej (toaleta drzewa oskrzelowego u pacjentów z tracheostomią, uciśnięcie nadbrzusza podczas zabiegów pielęgnacyjnych) [22].Plik proces opieka paliatywna.doc na koncie użytkownika wierzba2210 • folder proces pielęgnowania • Data dodania: 8 cze 2011pacjent był przytomny, spowolniały psychoruchowo, leżą - cy..

Dane pacjenta: Imię i nazwisko: X.Y.

5.pomóż w nakładaniu pasty na …Jednym z podstawowych zadań lekarza i pielęgniarki paliatywnej jest przekazywanie informacji odnośnie choroby, objawów raka, podawania leków, obsługi aparatury, wykonywania czynności pielęgnacyjnych, masażu, wsparcia żywieniowego czy terapii alternatywnych stosowanych przez wielu chorych z zaawansowanymi i postępującymi schorzeniami.W czasie całego procesu pielęgnacyjnego istotna jest pielęgnacja chorego, która ma na celu uniknięcie powikłań oraz infekcji związanych z założeniem PEG.. Niewydolność pacjenta w zakresie samoobsługi z powodu niedowładu czterokończynowego.Chorobami współistniejącymi u K.B.. Chory osłabiony, szybko męczący się, nawet rozmową.. Wiek: 55 lat.. Opieka paliatywna.. 4.podaj pacjentowi przybory do pielę- gnacji jamy ustnej.. Brak kontaktu słownego, polecenia rozumie.Proces pielęgnowania pacjenta paliatywnego Kategoria » Geriatria Problemy pielęgnacyjne: 6 Uporczywy kaszel bez odksztuszania wydzieliny., Niewydolność pacjenta w zakresie samoobsługi z powodu niedowładu lewostronnego oraz przykurczu kończyny górnej lewej., Trudność w utrzymaniu higieny osobistej., .W rezultacie u pacjenta paliatywnego może dominować uczucie zniechęcenia, znużenia, rozgoryczenia, a nawet braku zaufania do oferowanej opieki medycznej..

Poproś pacjenta aby prowadził (jeśli to możliwe) dziennik ...2.

Pacjent nie jest świadomy, co do miejsca, czasu i sytuacji.. Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin.. pielęgnacja chorego nieprzytomnego.. pielegnowanie kobiety ciężarnej.. Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin.. Ocena skóry wokół rurki tracheostomijnej pod kątem krwawienia i oznak zapalenia.. 3.dokonaj oceny stanu jamy ustnej oraz błon śluzowych i zębów u chorego.. Rozpoznanie lekarskie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt